Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

производи

Серија референтних материјала за хемијску анализу угљеничног челика и легираног челика

  • Certified Reference Material

    Сертификовани референтни материјал

    ЦРМ се користи за контролу квалитета и калибрацију аналитичких инструмената у анализи гвоздене руде, а такође се користи за процену и верификацију тачности аналитичких метода.ЦРМ се може користити за пренос измерене вредности.

  • Reference Material For Physical Testing

    Референтни материјал за физичко тестирање

    Ови сертификовани референтни материјали се састоје од 16 узорака угља са различитим садржајем сумпора који се користе као аналитички стандарди за анализе угља.Поред сумпора, сертификовани су за пепео, испарљиве материје, калоријску вредност, угљеник, водоник, азот и праву релативну густину.Сви подаци су дати у табели 1.