Gas Reference Materials

производи

Референтни материјали за гас

  • Certified Reference Material of Benzoic Acid

    Сертификовани референтни материјал бензојеве киселине

    ЦРМ се користи за верификацију/калибрацију калориметра са кисеоником.Такође се користи за процену и верификацију тачности аналитичких метода.ЦРМ се може користити за мерење топлотне вредности у електроенергетици, угљу, војној индустрији, научним истраживањима и другим областима.